Ingyenes szállítás 16 000 Ft feletti rendelés esetén.

Az ingyenes szállítás nem vonatkozik a nagyméretű árucikkekre valamint az utánvétes rendelésekre.

További információk a szállításról
30 napos ingyenes termékvisszaküldési lehetőség a csomag átvételétől számítva. Megnézem hogyan küldhetem vissza a terméket
A rendeléseket rendszerint 3-4 munkanapon belül kézbesítjük.

A szállítási idő a termék rendelkezésre állásától valamint a kiválasztott szállítási módtól függően változhat.

Megnézem a részletes információkat
Nav switch

Adja meg a keresőszót a tippek megtekintéséhez.

A SPORTANO.HU INTERNETES ÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE SZABÁLYZATA

A Webáruház jelen Adatvédelmi és Cookie Szabályzata (a továbbiakban: "Szabályzat") tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettséget a Webáruház látogatói számára. A Szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések a Webáruház Szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseit vagy egyéb megkereséseit az alábbi e-mail címre küldheti: gdpr@sportano.hu 

 

I.     A SZABÁLYZAT CÉLJA

II.     ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

III.    A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS JOGI ALAPJAI

1.     FIÓK AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN / ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

2.     MEGRENDELÉSEK LEADÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

3.     ÜGYFÉLLEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

4.     HÍRLEVÉL

5.     TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS

6.     BLOG

IV.   MEGŐRZÉSI IDŐ

V.    SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

VI.   ÉRINTETTI JOGOK

VII.  COOKIE-K

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

I.              A SZABÁLYZAT CÉLJA

 

Ennek a szabályzatnak a célja:

a)         a személyes adatok Webáruházon belüli (többek között a Mobil Alkalmazásban) kezelésének bemutatása, valamint az Érintetteknek az adatkezelésselkapcsolatos szükséges információk átadása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete alapján (a továbbiakban „GDPR”);

b) az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogok ismertetése és azok védelmének módja;

c) tájékoztatás a Webáruház által használt cookie-król és azok elfogadásának szabályairól.

 

II.              ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

1.          A Webáruházban (beleértve a Mobilalkalmazást is) és a Webáruházat üzemeltető vállalaton keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a SPORTANO.COM Sp. z o.o. korlátolt felelősségű társaság, Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Lengyelország), mely a Zielona Górai Kerületi Bíróság VIII. Kereskedelmi Osztálya - Országos Bírósági Nyilvántartása által vezetett vállalkozói névjegyzékbe 0000896178 KRS számmal van bejegyezve, melynek adószáma: 9731077223, statisztikai azonosítószáma (REGON): 388722422, BDO száma: 000550240, webcíme: www.sportano.hu, e-mail címe: kapcsolat@sportano.hu, telefonszáma: +3614450904 (általános hívási díj - az adott szolgáltató árlistájának megfelelően) (a továbbiakban: „Adminisztrátor”).

2.          Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőt jelölt ki, akinek feladata a személyes adatok jogszerű kezelésének biztosítása, az alábbi e-mail címen lehetséges: gdpr@sportano.hu.

3.          Az Adatkezelő kijelenti, hogy különös figyelmet fordít az érintett személyek érdekeinek védelmére, és különösen gondoskodik arról, hogy:

a) a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintettek számára átlátható módon kezelje;

b) meghatározott, kifejezett és jogszerű célból gyűjtse a személyes adatokat, és azokat ne kezelje e célokkal összeférhetetlen módon;

c) a személyes adatok megfelelőek, relevánsak és elengedhetetlenek az adatkezelés okának szempontjából;

d) a személyes adatok helyesek és szükség esetén frissítésre kerülnek;

e) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely lehetővé teszi az érintett személy azonosítását legalább az adatkezelés szempontjából szükséges ideig;

f) a személyes adatokat megfelelő biztonságot garantáló módon tárolja, ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet is, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával.

4.          A személyes adatok megadása önkéntes, de az alábbi, III. pontban meghatározott célok teljesítése szempontjából elengedhetetlen.

 

III.              A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az Ön személyes adatait különféle célokból és jogalapokra támaszkodva kezelhetjük attól függően, hogy a Webáruház mely funkcióit használja, így különösen az Önnel kötött szerződések megkötése és végrehajtása, marketing, elemző vagy statisztikai tevékenység végzése, a szolgáltatások minőségének javítása, valamint az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében. Részleteket ld. alább.

 

1.          FIÓK LÉTREHOZÁSA AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN / ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

Az Ön által a Webáruházban való Fiók létrehozásával kapcsolatban megadott személyes adatokat, valamint a Webáruházban végzett tevékenységével és az Elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megszerzett egyéb személyes adatokat elsősorban annak érdekében kezeljük, hogy Ön regisztrálhasson a Webáruházban és kezelhessük az Ön Fiókját, valamint, hogy igénybe vehessen más elérhető Elektronikus Szolgáltatásokat. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapját az Adatkezelővel kötött Szolgáltatási Szerződés teljesítésének szükségessége képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pont.

Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

 

2.          MEGRENDELÉSEK LEADÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az Ön által a Megrendelés leadásával és az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatban megadott személyes adatok kezelése a Webáruházban elsősorban a vásárlási folyamat lebonyolítása érdekében történik, azaz:

a) Megrendelésének megvalósítása és a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítése érdekében. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapját az Adatkezelővel kötött Adásvételi Szerződés teljesítésének szükségessége képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pont.

b) Megrendelése és a megkötött Adásvételi Szerződés rendezése érdekében, ideértve az értékesítési bizonylatok kiállítását és tárolását, a visszaküldések és reklamációk elbírálását. A személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek végrehajtása, ideértve a számviteli és adózási kötelezettségeket is – GDPR 6. cikk. 1. bek. c) pont.

Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek f) pont.

 

3.          ÜGYFÉLLEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Az Ön által az Adatkezelővel e-mailben, telefonon vagy kapcsolatfelvételi űrlapon történő kapcsolatfelvétel során vagy azzal összefüggésben megadott személyes adatait elsősorban az Ön megkeresése és a kérdések megválaszolása érdekében kezeljük. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

 

4.          HÍRLEVÉL

Ha feliratkozik a Hírlevélre (hozzájárulás a kereskedelmi információk fogadásához), akkor személyes adatait marketing tartalom küldése (a Hírlevél fogadása) érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja – GDPR 6. cikk. 1. bek. a) pont.

Személyes adatait marketing (a Hírlevéltől függetlenül), analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

 

5.          TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS

Az Ön által a Termék elérhetőségével kapcsolatos információkérési szándékának kifejezése során megadott személyes adatok kezelése a kiválasztott Termék elérhetőségéről szóló értesítés küldése érdekében történik. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapját az Adatkezelővel kötött, termékek elérhetőségével kapcsolatos Információszolgáltatási Szerződés teljesítésének szükségessége képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pont.

Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

 

6.          BLOG

A Blog használata esetén attól a pillanattól kezdve, hogy Ön elkezdi használni a Blogot (azaz a szolgáltatás megfelelő indítása után, amely a megfelelő url - https://sportano.hu/blog/ - megjelenítéséből áll, különösen a következő címnek a böngésző címsorába történő beírásával: https://sportano.hu/blog/.), az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a Blogon belül közzétett tartalmakhoz és anyagokhoz. Az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozásának jogalapja a Blog szolgáltatására vonatkozó, az Adminisztrátorral kötött szerződés teljesítésének szükségessége -GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Az Ön személyes adatai marketing (a Blogtól függetlenül), valamint elemzési és statisztikai tevékenységek céljából is feldolgozhatók. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont -, amely a termékek vagy szolgáltatások marketingjéből áll.

Ezen túlmenően az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülhetnek a követelések kivizsgálása, megállapítása vagy az esetleges követelésekkel szembeni védekezés céljából is. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, amely a tények bizonyításához vagy az érdekek védelméhez szükséges jogi szükségletből áll.

 

IV.              MEGŐRZÉSI IDŐ

 

1.          Személyes adatait az alábbi okokból kezeljük:

a) Fiók létrehozásával vagy más Elektronikus Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban - a Fiók létezése vagy más Elektronikus Szolgáltatások igénybevétele során, a Fiók törléséig;

b) a Megrendelés leadásával és az Adásvételi Szerződés megkötésével összefüggésben - a Megrendelés teljesítéséhez és a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra, ideértve a Megrendelés és a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítését és a megkötött szerződéssel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítését (számviteli- és adókötelezettségek);

c) az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel miatt - az Ön megkeresésének megválaszolásához szükséges ideig. Fogyasztói panaszok esetén 3 évig (fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek. alapján);

d) az elvégzett marketing, analitikai vagy statisztikai tevékenységekkel összefüggésben - az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének fennállásáig, vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatkezelés ellen;

e) az Adminisztrátor által a Termék elérhetőségéről szóló tájékoztatás formájában nyújtott szolgáltatás kapcsán - a Termék elérhetőségéről szóló értesítéshez szükséges időtartamra (ez az időtartam az Ön által kiválasztott Terméktől függően változhat);

2.          Ezenkívül az Ön személyes adatait az alábbiakhoz szükséges ideig kezelhetjük:

a) az Adatkezelő jogszabály szerinti kötelezettségeinek teljesítéséig;

b) az esetleges követelések kivizsgálása vagy az azok elleni védekezés - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig.

3.          A személyes adatok körétől és kezelésük céljától függően az Ön személyes adatai eltérő ideig tárolhatók. Minden esetben a személyes adatok tárolására vonatkozó hosszabb idő a mérvadó.

 

V.         SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

 

1.          Az Adatkezelő megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel, akikkel együttműködik a Webáruház működtetése során. Ezek lehetnek olyan entitások, amelyek technikailag segítik a Webáruház működtetését, pl. tárhely- vagy informatikai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, megrendelt Termékek szállítását végző fuvarozók vagy közvetítők, elektronikus fizetést vagy kártyás fizetést kezelő szervezetek, ügyfelekkel való kommunikációban és marketing kampányok lebonyolításában támogatást nyújtó cégek, valamint jogi és tanácsadási szolgáltatók. Azok a harmadik felek, akiknek az Adatkezelő a Webáruház részeként személyes adatokat szolgáltat, kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni az Ön személyes adatai biztonságának és védelmének biztosítása érdekében. Az Ön személyes adatai továbbíthatók azon vállalkozáscsoport vállalataihoz is, amelyhez az Adatkezelő tartozik.

2.          Személyes adatait általában az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) belül kezeljük. Az Adatkezelőnek a Webáruház működése terén harmadik személyekkel való együttműködése kapcsán azonban előfordulhat, hogy az Ön személyes adatai az EGT-n kívüli országba továbbíthatók, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a személyes adatok feldolgozására szolgáló eszközöket tart fenn. Ilyen adattovábbítás esetén az csak a szükséges mértékben történik meg, az ezen személyek által az Adatkezelőnek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

3.          Személyes adatok EGT-n kívüli székhelyű jogalanyoknak történő továbbítása esetén az Adatkezelő biztosítja a GDPR 5. fejezetében meghatározott követelmények alkalmazását, ideértve a megfelelő továbbítási biztosítékok alkalmazását olyan szerződéseskikötések formájában, amelyeket az Európai Bizottság határozata elfogadottnak tekint. Az EGT-n kívülre továbbított személyes adatokról másolatot kaphat, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel az alábbi e-mail címen: gdpr@sportano.hu.

 

VI.              ÉRINTETTI JOGOK

 

Az Érintett jogosult arra, hogy:

a) hozzáférési jog: hozzáférjen személyes adataihoz (beleértve a feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatást);

b) helyesbítéshez és adatkezelés korlátozásához való jog: kérvényezze a személyes adatok helyesbítését és az adatkezelés korlátozását (pl. ha azok tévesek);

c) törléshez való jog: törölje személyes adatait (például abban az esetben, ha azokat jogellenesen kezelték);

d) adathordozhatósághoz való jog: az érintettnek vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, automatizáltan kezelt személyes adatokat, ha az adatkezelés hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítésének szükségessége alapján történik;

e) hozzájárulás visszavonásához való jog: visszavonja hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapját hozzájárulás képezi) bármelyik pillanatban, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti az Adatkezelő általi, jogszabályoknak megfelelően végzett, visszavonás előtti adatkezelést;

f) tiltakozáshoz való jog: tiltakozzon a személyes adatoknak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján történő kezelése ellen, beleértve különösen a marketingcélú adatkezelést;

g) panasz: panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz (NAIH) az alábbi elérhetőségeken: weboldal: www.naih.hu; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

VII.              COOKIE-K

 

1.          Az Adatkezelő sütiket (kis szöveges fájlokat, ún. cookie-kat) vagy azokhoz hasonló funkciójú fájlokat használ, amelyek a Webáruház használatával kapcsolatban kerülnek elmentésre az Ön készülékén.

2.          A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy biztosítsuk a Webáruház megfelelő működését és alapvető funkcióinak megvalósítását. Segítségükkel elemezhetjük a Webáruház használatát, az Ön érdeklődési köréhez igazíthatjuk azt és személyre szabott hirdetési tartalmat mutathatunk be.

3.          A sütik különféle típusú információkat gyűjtenek, amelyek nem feltétlenül minősülnek személyes adatnak (nem teszik lehetővé az Ön azonosítását). Egyes információk azonban – tartalmuktól és felhasználásuktól függően – egy adott személyhez rendelhetők, és így személyes adatnak minősülhetnek. Az ilyen jellegű információkra a Szabályzat személyes adatokra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a sütik az Ön személyes adatait tartalmazzák, azok kezelésének alapját az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke vagy az Ön hozzájárulása képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) vagy a)pont.

4.          A Webáruházon belül kétféle Süti típust különböztethetünk meg:

a) „munkamenet” (session cookies) - olyan ideiglenes fájlok, amelyek a végfelhasználó eszközén a weblap elhagyásának, vagy a program (internetes böngésző) kikapcsolásának pillanatáig vannak rajta, valamint

b) „állandó” (persistent cookies) – amelyek a süti paramétereiben meghatározott ideig vagy a törlésük pillanatáig tárolódnak az Ön végkészülékén.

5.          A szükséges sütiken túl (amelyekkel a weboldal megfelelő működését és biztonságos használatát garantáljuk) az alábbi típusú sütiket is használhatjuk a Webáruház részeként:

a) analitikai és funkcionális – a Webáruház használatának elemzésére szolgáló sütik. Ezeknek köszönhetően meghatározhatjuk többek között a Webáruház látogatóinak számát, valamint észlelhetjük a működésében tapasztalható rendellenességeket, és egyúttal folyamatosan fejleszthetjük azt. Ezek a sütik megkönnyítik a Webáruház használatát is (pl. az Ön által megadott információk és beállítások elmentésével);

b) marketing cookie-k – olyan sütik, amelyek az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítésére szolgálnak, valamint arra is használhatók, hogy a velünk együttműködő harmadik felek által Önnek bemutatott tartalmat és hirdetéseket testre szabják.

6.          A webböngésző sok esetben alapértelmezett beállításként lehetővé teszi a sütik tárolását a felhasználó végkészülékén. A végkészülékén tárolt sütiket bármikor törölheti, vagy a webböngésző beállításaiban letilthatja azok elmentését.

7.          A cookie-k letiltásával/törlésével kapcsolatos részletes információk a böngésző menüjének „Súgó” részében érhetők el. Például az Internet Explorerben a sütik a következő menüpontban módosíthatók: Eszközök -> Internetbeállítások -> Adatvédelem; a Mozilla Firefox böngészőben: Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem; a Google Chrome böngészőben: Beállítások -> Speciális beállítások megjelenítése -> Adatvédelem -> Tartalombeállítások -> Cookie-k. A hozzáférési útvonalak a használt böngésző verziójától függően eltérőek lehetnek.

8.          A Webáruház használatának részeként Önnek lehetősége van kiválasztani a süti-technológia felhasználási körét, majd a kiválasztott körnek megfelelő hozzájárulását kifejezni. Attól függően, hogy a süti-technológia alkalmazási körét milyen mértékben fogadja el, olyan sütik kerülnek telepítésre az Ön készülékén.

9.          A sütik nem károsak sem Önre, sem eszközére nézve. A sütik használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek a Webáruház egyes funkcióira, továbbá lehetővé tehetik vagy jelentősen akadályozhatják a Webáruház rendeltetésszerű használatát.

10.       Tekintettel arra, hogy az Adminisztrátor a Webáruház részeként más entitásokkal is együttműködik, ezen együttműködés céljából a böngésző olyan sütiket is elment, amelyek az Adminisztrátorral együttműködő entitásoktól származnak. Ilyen módon vannak gyűjtve pl. a megtekintett Termékekkel kapcsolatos információk. Az ezen jogalanyok által küldött sütik célja különösen a webáruház megfelelő működésének biztosítása, valamint az Ön online tevékenységének megfelelő hirdetések megjelenítési hatékonyságának javítása. Az adminisztrátor különösen az alábbi, a Webáruházban sütiket használó entitások szolgáltatásait veszi igénybe: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Thulium, Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), Circlewise, RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/).

 

VIII.              ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1.          Az Adatkezelő fenntartja a Szabályzat megváltoztatásának jogát – erre többek között a következő fontos okok miatt kerülhet sor:

a) a hatályos jogszabályok változása különösen a személyes adatok védelme, a hírközlési jog, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és a fogyasztói jogok terén, melyek befolyásolják az Adatkezelő, illetve a Webáruház felhasználójának jogait és kötelezettségeit;

b) a funkcionalitások vagy elektronikus szolgáltatások internetes technológia fejlődése által diktált fejlesztése, ideértve a Szabályzat hatálya alá tartozó új technológiai vagy műszaki megoldások alkalmazását/bevezetését.

2.          Az Adatkezelő minden alkalommal tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat változásairól a Webáruházban. Minden változtatáskor a szabályzatnak egy új változata kerül kiadásra, új dátummal.

3.          Tekintettel arra, hogy a Webáruház tartalmazhat olyan külső webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek nem tartoznak az Adatkezelőhöz, és amelyekért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, az Adatkezelő javasolja, hogy olvassa el a más adatkezlők tulajdonában lévő külső webhelyeken közzétett adatvédelmi szabályzatokat.

4.          A szabályzat jelen változata 2022.12.01 napjától hatályos.

 

Adatvédelmi irányelvek letöltése 2022.11.30-ig érvényes

Adatvédelmi irányelvek letöltése 2022.06.13-ig érvényes

 

 

A SPORTANO.HU INTERNETES ÁRUHÁZ ADATKEZELÉSI ÉS COOKIE SZABÁLYZATA


A Webáruház jelen Adatvédelmi és Cookie Szabályzata (a továbbiakban: "Szabályzat") tájékoztató jellegű, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettséget a Webáruház látogatói számára. A Szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések a Webáruház Szabályzatában meghatározott jelentéssel bírnak. Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdéseit vagy egyéb megkereséseit az alábbi e-mail címre küldheti: gdpr@sportano.hu

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA
II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
III. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA ÉS JOGI ALAPJAI

1. FIÓK AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN / ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK
2. MEGRENDELÉSEK LEADÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
3. ÜGYFÉLLEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS
4. HÍRLEVÉL
5. TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS
6. BLOG

IV. MEGŐRZÉSI IDŐ
V. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
VI. ÉRINTETTI JOGOK
VII. COOKIE-K
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

Ennek a szabályzatnak a célja:

a) a személyes adatok Webáruházon belüli (többek között a Mobil Alkalmazásban) kezelésének bemutatása, valamint az Érintetteknek az adatkezelésselkapcsolatos szükséges információk átadása az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelete alapján (a továbbiakban „GDPR”);
b) az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos jogok ismertetése és azok védelmének módja;
c) tájékoztatás a Webáruház által használt cookie-król és azok elfogadásának szabályairól.


II. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A Webáruházban (beleértve a Mobilalkalmazást is) és a Webáruházat üzemeltető vállalaton keresztül gyűjtött személyes adatok kezelője a SPORTANO.COM Sp. z o.o. korlátolt felelősségű társaság, Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Lengyelország), mely a Zielona Górai Kerületi Bíróság VIII. Kereskedelmi Osztálya - Országos Bírósági Nyilvántartása által vezetett vállalkozói névjegyzékbe 0000896178 KRS számmal van bejegyezve, melynek adószáma: 9731077223, statisztikai azonosítószáma (REGON): 388722422, BDO száma: 000550240, webcíme: www.sportano.hu, e-mail címe: kapcsolat@sportano.hu, telefonszáma: +3614450904 (általános hívási díj - az adott szolgáltató árlistájának megfelelően) (a továbbiakban: „Adminisztrátor”).
2. Az Adatkezelő Adatvédelmi Tisztviselőt jelölt ki, akinek feladata a személyes adatok jogszerű kezelésének biztosítása, az alábbi e-mail címen lehetséges: gdpr@sportano.hu.
3. Az Adatkezelő kijelenti, hogy különös figyelmet fordít az érintett személyek érdekeinek védelmére, és különösen gondoskodik arról, hogy:

a) a személyes adatokat jogszerűen, tisztességesen és az érintettek számára átlátható módon kezelje;
b) meghatározott, kifejezett és jogszerű célból gyűjtse a személyes adatokat, és azokat ne kezelje e célokkal összeférhetetlen módon;
c) a személyes adatok megfelelőek, relevánsak és elengedhetetlenek az adatkezelés okának szempontjából;
d) a személyes adatok helyesek és szükség esetén frissítésre kerülnek;
e) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely lehetővé teszi az érintett személy azonosítását legalább az adatkezelés szempontjából szükséges ideig;
f) a személyes adatokat megfelelő biztonságot garantáló módon tárolja, ideértve a jogosulatlan vagy jogellenes adatkezelés, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelmet is, megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával.

4. A személyes adatok megadása önkéntes, de az alábbi, III. pontban meghatározott célok teljesítése szempontjából elengedhetetlen.


III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Az Ön személyes adatait különféle célokból és jogalapokra támaszkodva kezelhetjük attól függően, hogy a Webáruház mely funkcióit használja, így különösen az Önnel kötött szerződések megkötése és végrehajtása, marketing, elemző vagy statisztikai tevékenység végzése, a szolgáltatások minőségének javítása, valamint az Adatkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében. Részleteket ld. alább.

1. FIÓK LÉTREHOZÁSA AZ ONLINE ÁRUHÁZBAN / ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

Az Ön által a Webáruházban való Fiók létrehozásával kapcsolatban megadott személyes adatokat, valamint a Webáruházban végzett tevékenységével és az Elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megszerzett egyéb személyes adatokat elsősorban annak érdekében kezeljük, hogy Ön regisztrálhasson a Webáruházban és kezelhessük az Ön Fiókját, valamint, hogy igénybe vehessen más elérhető Elektronikus Szolgáltatásokat. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapját az Adatkezelővel kötött Szolgáltatási Szerződés teljesítésének szükségessége képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pont.
Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

2. MEGRENDELÉSEK LEADÁSA ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

Az Ön által a Megrendelés leadásával és az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatban megadott személyes adatok kezelése a Webáruházban elsősorban a vásárlási folyamat lebonyolítása érdekében történik, azaz:

a) Megrendelésének megvalósítása és a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítése érdekében. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapját az Adatkezelővel kötött Adásvételi Szerződés teljesítésének szükségessége képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pont.
b) Megrendelése és a megkötött Adásvételi Szerződés rendezése érdekében, ideértve az értékesítési bizonylatok kiállítását és tárolását, a visszaküldések és reklamációk elbírálását. A személyes adatok e célból történő kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban előírt kötelezettségek végrehajtása, ideértve a számviteli és adózási kötelezettségeket is – GDPR 6. cikk. 1. bek. c) pont.

Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek f) pont.

3. ÜGYFÉLLEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS

Az Ön által az Adatkezelővel e-mailben, telefonon vagy kapcsolatfelvételi űrlapon történő kapcsolatfelvétel során vagy azzal összefüggésben megadott személyes adatait elsősorban az Ön megkeresése és a kérdések megválaszolása érdekében kezeljük. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.
Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

4. HÍRLEVÉL

Ha feliratkozik a Hírlevélre (hozzájárulás a kereskedelmi információk fogadásához), akkor személyes adatait marketing tartalom küldése (a Hírlevél fogadása) érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja – GDPR 6. cikk. 1. bek. a) pont.
Személyes adatait marketing (a Hírlevéltől függetlenül), analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

5. TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ÉRTESÍTÉS

Az Ön által a Termék elérhetőségével kapcsolatos információkérési szándékának kifejezése során megadott személyes adatok kezelése a kiválasztott Termék elérhetőségéről szóló értesítés küldése érdekében történik. Az Ön személyes adatai e célból történő kezelésének jogalapját az Adatkezelővel kötött, termékek elérhetőségével kapcsolatos Információszolgáltatási Szerződés teljesítésének szükségessége képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. b) pont.
Személyes adatait marketing, analitikai és statisztikai tevékenység végzéséhez, valamint az esetleges követelés kivizsgálásához vagy védelméhez is feldolgozhatjuk. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) pont.

6. BLOG

A Blog használata esetén attól a pillanattól kezdve, hogy Ön elkezdi használni a Blogot (azaz a szolgáltatás megfelelő indítása után, amely a megfelelő url - https://sportano.hu/blog/ - megjelenítéséből áll, különösen a következő címnek a böngésző címsorába történő beírásával: https://sportano.hu/blog/.), az Ön személyes adatait feldolgozzuk annak érdekében, hogy hozzáférést biztosítsunk Önnek a Blogon belül közzétett tartalmakhoz és anyagokhoz. Az Ön személyes adatainak e célból történő feldolgozásának jogalapja a Blog szolgáltatására vonatkozó, az Adminisztrátorral kötött szerződés teljesítésének szükségessége -GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Az Ön személyes adatai marketing (a Blogtól függetlenül), valamint elemzési és statisztikai tevékenységek céljából is feldolgozhatók. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont -, amely a termékek vagy szolgáltatások marketingjéből áll.
Ezen túlmenően az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülhetnek a követelések kivizsgálása, megállapítása vagy az esetleges követelésekkel szembeni védekezés céljából is. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az esetben az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke - a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja, amely a tények bizonyításához vagy az érdekek védelméhez szükséges jogi szükségletből áll.


IV. MEGŐRZÉSI IDŐ

1. Személyes adatait az alábbi okokból kezeljük:

a) Fiók létrehozásával vagy más Elektronikus Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban - a Fiók létezése vagy más Elektronikus Szolgáltatások igénybevétele során, a Fiók törléséig;
b) a Megrendelés leadásával és az Adásvételi Szerződés megkötésével összefüggésben - a Megrendelés teljesítéséhez és a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamra, ideértve a Megrendelés és a megkötött Adásvételi Szerződés teljesítését és a megkötött szerződéssel kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítését (számviteli- és adókötelezettségek);
c) az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel miatt - az Ön megkeresésének megválaszolásához szükséges ideig. Fogyasztói panaszok esetén 3 évig (fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek. alapján);
d) az elvégzett marketing, analitikai vagy statisztikai tevékenységekkel összefüggésben - az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének fennállásáig, vagy addig, amíg Ön nem tiltakozik az adatkezelés ellen;
e) az Adminisztrátor által a Termék elérhetőségéről szóló tájékoztatás formájában nyújtott szolgáltatás kapcsán - a Termék elérhetőségéről szóló értesítéshez szükséges időtartamra (ez az időtartam az Ön által kiválasztott Terméktől függően változhat);

2. Ezenkívül az Ön személyes adatait az alábbiakhoz szükséges ideig kezelhetjük:

a) az Adatkezelő jogszabály szerinti kötelezettségeinek teljesítéséig;
b) az esetleges követelések kivizsgálása vagy az azok elleni védekezés - a vonatkozó jogszabályokban meghatározott elévülési ideig.

3. A személyes adatok körétől és kezelésük céljától függően az Ön személyes adatai eltérő ideig tárolhatók. Minden esetben a személyes adatok tárolására vonatkozó hosszabb idő a mérvadó.


V. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI

1. Az Adatkezelő megoszthatja személyes adatait harmadik felekkel, akikkel együttműködik a Webáruház működtetése során. Ezek lehetnek olyan entitások, amelyek technikailag segítik a Webáruház működtetését, pl. tárhely- vagy informatikai szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, megrendelt Termékek szállítását végző fuvarozók vagy közvetítők, elektronikus fizetést vagy kártyás fizetést kezelő szervezetek, ügyfelekkel való kommunikációban és marketing kampányok lebonyolításában támogatást nyújtó cégek, valamint jogi és tanácsadási szolgáltatók. Azok a harmadik felek, akiknek az Adatkezelő a Webáruház részeként személyes adatokat szolgáltat, kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni az Ön személyes adatai biztonságának és védelmének biztosítása érdekében. Az Ön személyes adatai továbbíthatók azon vállalkozáscsoport vállalataihoz is, amelyhez az Adatkezelő tartozik.
2. Személyes adatait általában az Európai Gazdasági Térségen (a továbbiakban: EGT) belül kezeljük. Az Adatkezelőnek a Webáruház működése terén harmadik személyekkel való együttműködése kapcsán azonban előfordulhat, hogy az Ön személyes adatai az EGT-n kívüli országba továbbíthatók, ahol az Adatkezelővel együttműködő szervezet a személyes adatok feldolgozására szolgáló eszközöket tart fenn. Ilyen adattovábbítás esetén az csak a szükséges mértékben történik meg, az ezen személyek által az Adatkezelőnek nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.
3. Személyes adatok EGT-n kívüli székhelyű jogalanyoknak történő továbbítása esetén az Adatkezelő biztosítja a GDPR 5. fejezetében meghatározott követelmények alkalmazását, ideértve a megfelelő továbbítási biztosítékok alkalmazását olyan szerződéseskikötések formájában, amelyeket az Európai Bizottság határozata elfogadottnak tekint. Az EGT-n kívülre továbbított személyes adatokról másolatot kaphat, ha kapcsolatba lép az Adatkezelővel az alábbi e-mail címen: gdpr@sportano.hu.


VI. ÉRINTETTI JOGOK

Az Érintett jogosult arra, hogy:

a) hozzáférési jog: hozzáférjen személyes adataihoz (beleértve a feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatást);
b) helyesbítéshez és adatkezelés korlátozásához való jog: kérvényezze a személyes adatok helyesbítését és az adatkezelés korlátozását (pl. ha azok tévesek);
c) törléshez való jog: törölje személyes adatait (például abban az esetben, ha azokat jogellenesen kezelték);
d) adathordozhatósághoz való jog: az érintettnek vagy egy másik adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, automatizáltan kezelt személyes adatokat, ha az adatkezelés hozzájárulás alapján vagy a szerződés teljesítésének szükségessége alapján történik;
e) hozzájárulás visszavonásához való jog: visszavonja hozzájárulását (amennyiben az adatkezelés alapját hozzájárulás képezi) bármelyik pillanatban, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti az Adatkezelő általi, jogszabályoknak megfelelően végzett, visszavonás előtti adatkezelést;
f) tiltakozáshoz való jog: tiltakozzon a személyes adatoknak az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján történő kezelése ellen, beleértve különösen a marketingcélú adatkezelést;
g) panasz: panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatósághoz (NAIH) az alábbi elérhetőségeken: weboldal: www.naih.hu; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.


VII. COOKIE-K

1. Az Adatkezelő sütiket (kis szöveges fájlokat, ún. cookie-kat) vagy azokhoz hasonló funkciójú fájlokat használ, amelyek a Webáruház használatával kapcsolatban kerülnek elmentésre az Ön készülékén.
2. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy biztosítsuk a Webáruház megfelelő működését és alapvető funkcióinak megvalósítását. Segítségükkel elemezhetjük a Webáruház használatát, az Ön érdeklődési köréhez igazíthatjuk azt és személyre szabott hirdetési tartalmat mutathatunk be.
3. A sütik különféle típusú információkat gyűjtenek, amelyek nem feltétlenül minősülnek személyes adatnak (nem teszik lehetővé az Ön azonosítását). Egyes információk azonban – tartalmuktól és felhasználásuktól függően – egy adott személyhez rendelhetők, és így személyes adatnak minősülhetnek. Az ilyen jellegű információkra a Szabályzat személyes adatokra vonatkozó rendelkezései vonatkoznak. Amennyiben a sütik az Ön személyes adatait tartalmazzák, azok kezelésének alapját az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke vagy az Ön hozzájárulása képezi – GDPR 6. cikk. 1. bek. f) vagy a)pont.
4. A Webáruházon belül kétféle Süti típust különböztethetünk meg:

a) „munkamenet” (session cookies) - olyan ideiglenes fájlok, amelyek a végfelhasználó eszközén a weblap elhagyásának, vagy a program (internetes böngésző) kikapcsolásának pillanatáig vannak rajta, valamint
b) „állandó” (persistent cookies) – amelyek a süti paramétereiben meghatározott ideig vagy a törlésük pillanatáig tárolódnak az Ön végkészülékén.

5. A szükséges sütiken túl (amelyekkel a weboldal megfelelő működését és biztonságos használatát garantáljuk) az alábbi típusú sütiket is használhatjuk a Webáruház részeként:

a) analitikai és funkcionális – a Webáruház használatának elemzésére szolgáló sütik. Ezeknek köszönhetően meghatározhatjuk többek között a Webáruház látogatóinak számát, valamint észlelhetjük a működésében tapasztalható rendellenességeket, és egyúttal folyamatosan fejleszthetjük azt. Ezek a sütik megkönnyítik a Webáruház használatát is (pl. az Ön által megadott információk és beállítások elmentésével);
b) marketing cookie-k – olyan sütik, amelyek az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítésére szolgálnak, valamint arra is használhatók, hogy a velünk együttműködő harmadik felek által Önnek bemutatott tartalmat és hirdetéseket testre szabják.

6. A webböngésző sok esetben alapértelmezett beállításként lehetővé teszi a sütik tárolását a felhasználó végkészülékén. A végkészülékén tárolt sütiket bármikor törölheti, vagy a webböngésző beállításaiban letilthatja azok elmentését.
7. A cookie-k letiltásával/törlésével kapcsolatos részletes információk a böngésző menüjének „Súgó” részében érhetők el. Például az Internet Explorerben a sütik a következő menüpontban módosíthatók: Eszközök -> Internetbeállítások -> Adatvédelem; a Mozilla Firefox böngészőben: Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem; a Google Chrome böngészőben: Beállítások -> Speciális beállítások megjelenítése -> Adatvédelem -> Tartalombeállítások -> Cookie-k. A hozzáférési útvonalak a használt böngésző verziójától függően eltérőek lehetnek.
8. A Webáruház használatának részeként Önnek lehetősége van kiválasztani a süti-technológia felhasználási körét, majd a kiválasztott körnek megfelelő hozzájárulását kifejezni. Attól függően, hogy a süti-technológia alkalmazási körét milyen mértékben fogadja el, olyan sütik kerülnek telepítésre az Ön készülékén.
9. A sütik nem károsak sem Önre, sem eszközére nézve. A sütik használatára vonatkozó korlátozások hatással lehetnek a Webáruház egyes funkcióira, továbbá lehetővé tehetik vagy jelentősen akadályozhatják a Webáruház rendeltetésszerű használatát.
10. Tekintettel arra, hogy az Adminisztrátor a Webáruház részeként más entitásokkal is együttműködik, ezen együttműködés céljából a böngésző olyan sütiket is elment, amelyek az Adminisztrátorral együttműködő entitásoktól származnak. Ilyen módon vannak gyűjtve pl. a megtekintett Termékekkel kapcsolatos információk. Az ezen jogalanyok által küldött sütik célja különösen a webáruház megfelelő működésének biztosítása, valamint az Ön online tevékenységének megfelelő hirdetések megjelenítési hatékonyságának javítása. Az adminisztrátor különösen az alábbi, a Webáruházban sütiket használó entitások szolgáltatásait veszi igénybe: Google Analytics (https://policies.google.com/privacy), Facebook, Synerise, Hotjar, Thulium, Criteo, Tradedoubler, Google Ads (https://policies.google.com/privacy), Circlewise, RTB House (https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/).


VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Az Adatkezelő fenntartja a Szabályzat megváltoztatásának jogát – erre többek között a következő fontos okok miatt kerülhet sor:

a) a hatályos jogszabályok változása különösen a személyes adatok védelme, a hírközlési jog, az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások és a fogyasztói jogok terén, melyek befolyásolják az Adatkezelő, illetve a Webáruház felhasználójának jogait és kötelezettségeit;
b) a funkcionalitások vagy elektronikus szolgáltatások internetes technológia fejlődése által diktált fejlesztése, ideértve a Szabályzat hatálya alá tartozó új technológiai vagy műszaki megoldások alkalmazását/bevezetését.

2. Az Adatkezelő minden alkalommal tájékoztatja a felhasználókat a Szabályzat változásairól a Webáruházban. Minden változtatáskor a szabályzatnak egy új változata kerül kiadásra, új dátummal.
3. Tekintettel arra, hogy a Webáruház tartalmazhat olyan külső webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek nem tartoznak az Adatkezelőhöz, és amelyekért az Adatkezelő nem vállal felelősséget, az Adatkezelő javasolja, hogy olvassa el a más adatkezlők tulajdonában lévő külső webhelyeken közzétett adatvédelmi szabályzatokat.
4. A szabályzat jelen változata 2022.12.01 napjától hatályos.
Adatvédelmi irányelvek letöltése 2022.11.30-ig érvényes
Adatvédelmi irányelvek letöltése 2022.06.13-ig érvényes