Ingyenes szállítás 16 000 Ft feletti rendelés esetén.

Az ingyenes szállítás nem vonatkozik a nagyméretű árucikkekre valamint az utánvétes rendelésekre.

További információk a szállításról
30 napos ingyenes termékvisszaküldési lehetőség a csomag átvételétől számítva. Megnézem hogyan küldhetem vissza a terméket
A rendeléseket rendszerint 3-4 munkanapon belül kézbesítjük.

A szállítási idő a termék rendelkezésre állásától valamint a kiválasztott szállítási módtól függően változhat.

Megnézem a részletes információkat
Nav switch

Adja meg a keresőszót a tippek megtekintéséhez.

SPORTANO.HU HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT

I.           ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.          A Szabályzat ismerteti a Hírlevél szolgáltatás Webáruház részeként történő nyújtásának szabályait (a továbbiakban: "Hírlevél Szabályzat") a SPORTANO.COM Sp. z o.o. korlátolt felelősségű társaság által, melynek székhelye: Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Lengyelország), mely a Zielona Górai Kerületi Bíróság VIII. Kereskedelmi Osztálya - Országos Bírósági Nyilvántartása által vezetett vállalkozói névjegyzékbe 0000896178 KRS számmal van bejegyezve, melynek adószáma: 9731077223, statisztikai azonosítószáma (REGON): 388722422, BDO száma: 000550240, jegyzett tőkéje: 10.050.000,00 PLN, webcíme: www.sportano.hu, e-mail címe: kontakt@sportano.hu, telefonszáma: +3614450904. (általános hívási díj - az adott szolgáltató árlistájának megfelelően) (a továbbiakban: „SPORTANO”). [az Eladó annak nevű vállalata nevének és alaptőkéjének 2022.11.28-án történt módosítása miatti fogalomfrissítése]

 

2.          A Hírlevél Szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések a Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a jelen Hírlevél Szabályzat másként nem rendelkezik.

 

II.          HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

1.          A Hírlevél használatának megkezdésére (a Hírlevél Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére) az alábbi lépések Ügyfél általi helyes teljesítése után kerül sor:

a) legalább e-mail cím vagy mobiltelefonszám megadása a Webáruház keretei között (pl. a megfelelő mezőben); és

b) az Ügyfél hozzájárulása a választott csatornán (e-mailben és/vagy telefonon) történő kereskedelmi tájékoztatáshoz és a Hírlevél Szabályzat elfogadásához (pl. a megfelelő checkbox (jelölőnégyzet) bejelölésével vagy a megfelelő gombra kattintással), majd a megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre való kattintás (az aktiváló link csak a megadott e-mail címre küldött Hírlevélre vonatkozik).

2.          A hírlevél az alábbiakat tartalmazza:

a) a SPORTANO részére e-mail címét megadó Ügyfél elektronikus úton, ideértve az automatikus hívórendszereket is, megkapja a SPORTANO és partnerei termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi információkat, beleértve különösen az aktuális promóciókkal, ajánlatokkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információkat; vagy / és

a) a SPORTANO részére telefonszámát megadó Ügyfél automatikus hívórendszerek útján megkapja a SPORTANO és partnerei termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi információkat, beleértve különösen az aktuális promóciókkal, ajánlatokkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információkat.

3.          A Hírlevél határozatlan ideig ingyenesen érhető el.

4.          Az Ügyfél köteles különösen:

a) a Hírlevelet a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban, harmadik személyek jogait nem sértő módon, a Hírlevél Szabályzatban foglaltaknak, valamint az ezzel kapcsolatosan elfogadott szokásoknak és társadalmi együttélési elveknek megfelelően használni;

b) csak valós és aktuális adatokat hiánytalanul megadni a SPORTANO részére;

c) haladéktalanul frissíteni a SPORTANO részére a Hírlevél Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatban megadott adatokat;

d) a Webáruházon belül jogilag tiltott tartalmat közzétenni, különösen olyan tartalmat, amely sérti harmadik felek jogait;

5.          A Hírlevél használatához, ideértve a Hírlevél nyújtására vonatkozó szerződés megkötését is, a Megrendelő végberendezése és informatikai rendszere az alábbi minimális műszaki követelményeknek kell, hogy megfeleljen: számítógép vagy egyéb, internetre csatlakoztatott eszköz (a Mobilalkalmazás esetében - hordozható eszköz) legalább 1280 x 720 pixeles képernyőfelbontással, felszerelve az alábbi webböngészők egyikével: A Chrome 94-es vagy újabb verziói, az Internet Explorer 11-es vagy újabb verziói, a Firefox 93-as vagy újabb verziói, az Edge 94-es vagy újabb verziói, a Safari 14-es vagy újabb verziói, az Opera 80-as vagy újabb verziói, amelyek támogatják a Java Scriptet és lehetővé teszik a süti fájlok mentését, az SMS-ben telefonszámra küldött Hírlevelek esetében pedig szükséges mobiltelefon birtoklása. Az ügyfélnek aktív e-mail címmel és/vagy aktív mobiltelefonszámmal kell rendelkeznie.

 

6.          A Hírlevél Szolgáltatás, mint elektronikusan nyújtott szolgáltatás igénybevétele az interneten keresztül történő adattovábbításra jellemző veszélyekkel jár, mint például az Ügyfél adatainak terjesztése, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, vagy az Ügyfél adatainak elvesztése. A SPORTANO és az Ügyfél köteles lépéseket tenni ezen kockázatok minimalizálása érdekében.

 

III.         SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

1.          Az Ügyfél személyes adatait a SPORTANO  kezeli. A személyes adatok Ügyfél általi megadása önkéntes, de a Hírlevél használatához szükséges.

2.          Az Ügyfél személyes adatainak védelméről részletes tájékoztatást az Adatkezelési és Cookie Szabályzatbantalál.

 

IV.         SZELLEMI TULAJDON

1.          A SPORTANO vagy partnerei által biztosított valamennyi tartalomhoz való jog, a SPORTANO-t vagy azokat a jogalanyokat illeti meg, akikkel a SPORTANO megkötötte a vonatkozó szerződéseket.

2.          Az Ügyfél a fenti tartalmat kizárólag személyes használatra és kizárólag a Hírlevél rendeltetésszerű használatára veheti igénybe, területi korlátozások nélkül. A fent említett tartalom egyéb célú felhasználása csak a meghatalmazott alany kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.

 

V. PANASZOK

1.          Az ügyfél a Hírlevéllel kapcsolatos szabálytalanságokat panasz formájában jelezheti. Panaszokat e-mailben a következő e-mail címre lehet benyújtani: kontakt@sportano.hu.

2.          A SPORTANO azonnal, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított  30napon belül kivizsgálja és megválaszolja a reklamációt.

3.          A panasz elbírálásának felgyorsítása érdekében javasolt a panaszt benyújtó személy nevének és elérhetőségének megadása, valamint a panasz alapját képező okok ismertetése.

4.          Sem a SPORTANO, sem annak alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és ügynökei nem felelnek a nem fogyasztó Ügyféllel, annak alvállalkozóival, alkalmazottaival, meghatalmazott képviselőivel és/vagy ügynökeivel szemben semmilyen kárért, beleértve a haszon elmaradását is, kivéve, ha a felelősség kizárását jogszabály tiltja . A SPORTANO, annak alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és/vagy meghatalmazottjai felelősségének megállapítása során minden esetben ez a felelősség a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben jogalaptól függetlenül, de legfeljebb 400.000 HUF összeg erejéig áll fenn– mind egyetlen követelés, mind pedig ugyanazon fogyasztónak nem minősülő Ügyfél több követelésének összegeként.

 

VI.        A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

1.          Az ügyfélnek lehetősége van bármikor és indoklás nélkül leiratkozni a hírlevélről (a Hírlevél Szolgáltatására vonatkozó szerződés felmondása), így különösen a Hírlevélként küldött minden egyes e-mailben található deaktiváló hivatkozásra kattintva, vagy SMS Hírlevél esetén telefonos kapcsolatfelvétellel, vagy a fenti e-mail címre történő üzenet küldése útján. Az egyik hírlevél csatornáról való leiratkozás nem jelenti automatikusan a másik hírlevél csatornáról való leiratkozást.

2.          A SPORTANO a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződést 14 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja az alábbi fontos okok miatt:

a) A SPORTANO elektronikus szolgáltatásnyújtását szabályozó jogszabály változása, amely Hírlevél Szerződésben meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érinti, vagy a fenti jogszabályi rendelkezések értelmezésében bekövetkezett változás az érintett hivatalok vagy szervek bírósági ítéleteinek, határozatainak vagy ajánlásainak eredményeképp;

b) a szolgáltatásnyújtás módjában bekövetkezett, műszaki vagy technológiai okokból adódó változás, pl. a jelen Szabályzatban megjelölt Műszaki Követelmények frissítése;

c) a Hírlevél Szabályzatban foglaltak hatálya alá tartozó szolgáltatások körének vagy módjának megváltoztatása a Hírlevél Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciók vagy új szolgáltatások SPORTANO általi bevezetésével, módosításával vagy visszavonásával;

d) a SPORTANO-al együttműködő jogalanyok által nyújtott szolgáltatások körének vagy módjának megváltozása új funkciók vagy szolgáltatások bevezetésével, módosításával vagy visszavonásával, amely hatással van az Ügyfél és a SPORTANO közötti kölcsönös jogokra és kötelezettségekre.

3.          A SPORTANO a fenti 2. pontban meghatározott nyilatkozatát az Ügyfél Hírlevélre való feliratkozáskor megadott e-mail címére vagy telefonszámára küldi el.

4.          A SPORTANO megtagadhatja az Ügyfélnek a Hírlevél további felhasználásának jogát, valamint 7 napos felmondási idővel felmondhatja az Ügyfél Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződését, amennyiben az Ügyfél egyértelműen megszegi a Hírlevél Szabályzat II. pontjának 4. bek. a) pontjában foglaltakat.

5.          A fenti 2. pontban meghatározott okok közül legalább egy ok fennállása esetén a SPORTANO módosíthatja a jelen Hírlevél Szabályzatot.

6.          A Hírlevél Szabályzat változása esetén a SPORTANO a Hírlevél Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a Webáruházban, valamint az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre vagy a megadott telefonszámra küldött linkre küldött SMS-ben küld tájékoztatást, amely lehetővé teszi a Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegének elolvasását és letöltését.

7.          A Hírlevél Szabályzat módosítása a változásról szóló tájékoztató megküldésétől számított 14 napon belül lép hatályba. Az Ügyfél jogosult a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződést a Hírlevél Szabályzat változásáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül felmondani.

 

VII.       ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.          A Hírlevél Szabályzat 2022.05.13 napján lép életbe.

2.          A Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.

3.          A megkötött Hírlevél Szerződés lényeges rendelkezéseinek egységes szerkezetbe foglalása, biztosítása és megosztása az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben vagy telefonszámra küldött SMS üzenetben történik.

4.          A Hírlevél Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a magyar jog általános rendelkezései alkalmazandók.

SPORTANO.HU HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT


I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat ismerteti a Hírlevél szolgáltatás Webáruház részeként történő nyújtásának szabályait (a továbbiakban: "Hírlevél Szabályzat") a SPORTANO.COM Sp. z o.o. korlátolt felelősségű társaság által, melynek székhelye: Zielona Góra (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra, Lengyelország), mely a Zielona Górai Kerületi Bíróság VIII. Kereskedelmi Osztálya - Országos Bírósági Nyilvántartása által vezetett vállalkozói névjegyzékbe 0000896178 KRS számmal van bejegyezve, melynek adószáma: 9731077223, statisztikai azonosítószáma (REGON): 388722422, BDO száma: 000550240, jegyzett tőkéje: 10.050.000,00 PLN, webcíme: www.sportano.hu, e-mail címe: kontakt@sportano.hu, telefonszáma: +3614450904. (általános hívási díj - az adott szolgáltató árlistájának megfelelően) (a továbbiakban: „SPORTANO”). [az Eladó annak nevű vállalata nevének és alaptőkéjének 2022.11.28-án történt módosítása miatti fogalomfrissítése]
2. A Hírlevél Szabályzatban nem definiált nagybetűs kifejezések a Szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak, hacsak a jelen Hírlevél Szabályzat másként nem rendelkezik.


II. HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

1. A Hírlevél használatának megkezdésére (a Hírlevél Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére) az alábbi lépések Ügyfél általi helyes teljesítése után kerül sor:

a) legalább e-mail cím vagy mobiltelefonszám megadása a Webáruház keretei között (pl. a megfelelő mezőben); és
b) az Ügyfél hozzájárulása a választott csatornán (e-mailben és/vagy telefonon) történő kereskedelmi tájékoztatáshoz és a Hírlevél Szabályzat elfogadásához (pl. a megfelelő checkbox (jelölőnégyzet) bejelölésével vagy a megfelelő gombra kattintással), majd a megadott e-mail címre küldött aktiváló linkre való kattintás (az aktiváló link csak a megadott e-mail címre küldött Hírlevélre vonatkozik).

2. A hírlevél az alábbiakat tartalmazza:

a) a SPORTANO részére e-mail címét megadó Ügyfél elektronikus úton, ideértve az automatikus hívórendszereket is, megkapja a SPORTANO és partnerei termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi információkat, beleértve különösen az aktuális promóciókkal, ajánlatokkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információkat; vagy / és
b) a SPORTANO részére telefonszámát megadó Ügyfél automatikus hívórendszerek útján megkapja a SPORTANO és partnerei termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos kereskedelmi információkat, beleértve különösen az aktuális promóciókkal, ajánlatokkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információkat.

3. A Hírlevél határozatlan ideig ingyenesen érhető el.
4. Az Ügyfél köteles különösen:

a) a Hírlevelet a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban, harmadik személyek jogait nem sértő módon, a Hírlevél Szabályzatban foglaltaknak, valamint az ezzel kapcsolatosan elfogadott szokásoknak és társadalmi együttélési elveknek megfelelően használni;
b) csak valós és aktuális adatokat hiánytalanul megadni a SPORTANO részére;
c) haladéktalanul frissíteni a SPORTANO részére a Hírlevél Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatban megadott adatokat;
d) a Webáruházon belül jogilag tiltott tartalmat közzétenni, különösen olyan tartalmat, amely sérti harmadik felek jogait;

5. A Hírlevél használatához, ideértve a Hírlevél nyújtására vonatkozó szerződés megkötését is, a Megrendelő végberendezése és informatikai rendszere az alábbi minimális műszaki követelményeknek kell, hogy megfeleljen: számítógép vagy egyéb, internetre csatlakoztatott eszköz (a Mobilalkalmazás esetében - hordozható eszköz) legalább 1280 x 720 pixeles képernyőfelbontással, felszerelve az alábbi webböngészők egyikével: A Chrome 94-es vagy újabb verziói, az Internet Explorer 11-es vagy újabb verziói, a Firefox 93-as vagy újabb verziói, az Edge 94-es vagy újabb verziói, a Safari 14-es vagy újabb verziói, az Opera 80-as vagy újabb verziói, amelyek támogatják a Java Scriptet és lehetővé teszik a süti fájlok mentését, az SMS-ben telefonszámra küldött Hírlevelek esetében pedig szükséges mobiltelefon birtoklása. Az ügyfélnek aktív e-mail címmel és/vagy aktív mobiltelefonszámmal kell rendelkeznie.
6. A Hírlevél Szolgáltatás, mint elektronikusan nyújtott szolgáltatás igénybevétele az interneten keresztül történő adattovábbításra jellemző veszélyekkel jár, mint például az Ügyfél adatainak terjesztése, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, vagy az Ügyfél adatainak elvesztése. A SPORTANO és az Ügyfél köteles lépéseket tenni ezen kockázatok minimalizálása érdekében.


III. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

1. Az Ügyfél személyes adatait a SPORTANO kezeli. A személyes adatok Ügyfél általi megadása önkéntes, de a Hírlevél használatához szükséges.
2. Az Ügyfél személyes adatainak védelméről részletes tájékoztatást az Adatkezelési és Cookie Szabályzatbantalál.


IV. SZELLEMI TULAJDON

1. A SPORTANO vagy partnerei által biztosított valamennyi tartalomhoz való jog, a SPORTANO-t vagy azokat a jogalanyokat illeti meg, akikkel a SPORTANO megkötötte a vonatkozó szerződéseket.
2. Az Ügyfél a fenti tartalmat kizárólag személyes használatra és kizárólag a Hírlevél rendeltetésszerű használatára veheti igénybe, területi korlátozások nélkül. A fent említett tartalom egyéb célú felhasználása csak a meghatalmazott alany kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges.


V. PANASZOK

1. Az ügyfél a Hírlevéllel kapcsolatos szabálytalanságokat panasz formájában jelezheti. Panaszokat e-mailben a következő e-mail címre lehet benyújtani: kontakt@sportano.hu.
2. A SPORTANO azonnal, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 30napon belül kivizsgálja és megválaszolja a reklamációt.
3. A panasz elbírálásának felgyorsítása érdekében javasolt a panaszt benyújtó személy nevének és elérhetőségének megadása, valamint a panasz alapját képező okok ismertetése.
4. Sem a SPORTANO, sem annak alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és ügynökei nem felelnek a nem fogyasztó Ügyféllel, annak alvállalkozóival, alkalmazottaival, meghatalmazott képviselőivel és/vagy ügynökeivel szemben semmilyen kárért, beleértve a haszon elmaradását is, kivéve, ha a felelősség kizárását jogszabály tiltja . A SPORTANO, annak alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és/vagy meghatalmazottjai felelősségének megállapítása során minden esetben ez a felelősség a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben jogalaptól függetlenül, de legfeljebb 400.000 HUF összeg erejéig áll fenn– mind egyetlen követelés, mind pedig ugyanazon fogyasztónak nem minősülő Ügyfél több követelésének összegeként.


VI. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ÉS A HÍRLEVÉL SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Az ügyfélnek lehetősége van bármikor és indoklás nélkül leiratkozni a hírlevélről (a Hírlevél Szolgáltatására vonatkozó szerződés felmondása), így különösen a Hírlevélként küldött minden egyes e-mailben található deaktiváló hivatkozásra kattintva, vagy SMS Hírlevél esetén telefonos kapcsolatfelvétellel, vagy a fenti e-mail címre történő üzenet küldése útján. Az egyik hírlevél csatornáról való leiratkozás nem jelenti automatikusan a másik hírlevél csatornáról való leiratkozást.
2. A SPORTANO a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződést 14 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja az alábbi fontos okok miatt:

a) A SPORTANO elektronikus szolgáltatásnyújtását szabályozó jogszabály változása, amely Hírlevél Szerződésben meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érinti, vagy a fenti jogszabályi rendelkezések értelmezésében bekövetkezett változás az érintett hivatalok vagy szervek bírósági ítéleteinek, határozatainak vagy ajánlásainak eredményeképp;
b) a szolgáltatásnyújtás módjában bekövetkezett, műszaki vagy technológiai okokból adódó változás, pl. a jelen Szabályzatban megjelölt Műszaki Követelmények frissítése;
c) a Hírlevél Szabályzatban foglaltak hatálya alá tartozó szolgáltatások körének vagy módjának megváltoztatása a Hírlevél Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciók vagy új szolgáltatások SPORTANO általi bevezetésével, módosításával vagy visszavonásával;
d) a SPORTANO-al együttműködő jogalanyok által nyújtott szolgáltatások körének vagy módjának megváltozása új funkciók vagy szolgáltatások bevezetésével, módosításával vagy visszavonásával, amely hatással van az Ügyfél és a SPORTANO közötti kölcsönös jogokra és kötelezettségekre.

3. A SPORTANO a fenti 2. pontban meghatározott nyilatkozatát az Ügyfél Hírlevélre való feliratkozáskor megadott e-mail címére vagy telefonszámára küldi el.
4. A SPORTANO megtagadhatja az Ügyfélnek a Hírlevél további felhasználásának jogát, valamint 7 napos felmondási idővel felmondhatja az Ügyfél Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződését, amennyiben az Ügyfél egyértelműen megszegi a Hírlevél Szabályzat II. pontjának 4. bek. a) pontjában foglaltakat.
5. A fenti 2. pontban meghatározott okok közül legalább egy ok fennállása esetén a SPORTANO módosíthatja a jelen Hírlevél Szabályzatot.
6. A Hírlevél Szabályzat változása esetén a SPORTANO a Hírlevél Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegét közzéteszi a Webáruházban, valamint az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mail címre vagy a megadott telefonszámra küldött linkre küldött SMS-ben küld tájékoztatást, amely lehetővé teszi a Szabályzat egységes szerkezetbe foglalt szövegének elolvasását és letöltését.
7. A Hírlevél Szabályzat módosítása a változásról szóló tájékoztató megküldésétől számított 14 napon belül lép hatályba. Az Ügyfél jogosult a Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződést a Hírlevél Szabályzat változásáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül felmondani.


VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. A Hírlevél Szabályzat 2022.05.13 napján lép életbe.
2. A Hírlevél szolgáltatására vonatkozó szerződés magyar nyelven kerül megkötésre.
3. A megkötött Hírlevél Szerződés lényeges rendelkezéseinek egységes szerkezetbe foglalása, biztosítása és megosztása az Ügyfél által megadott e-mail címre küldött e-mail üzenetben vagy telefonszámra küldött SMS üzenetben történik.
4. A Hírlevél Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a magyar jog általános rendelkezései alkalmazandók.